שנת 2019 – מסתמן מהפך בתקרת עסקים פטורים

על פי המסתמן החל משנת 2019 בעלי עסקים עם מחזור עסקים של עד 150,000 ש"ח בשנה יהיו פטורים מתשלומי מע"מ ויוכלו לנהל תיק עוסק פטור.

13.1.2019 14:55
דרושים שרטטים

אם עד כה תקרת העוסק פטור נעה סביב ה-99000 ₪ והייתה מוגבלת למקצועות ספציפיים בלבד, החל משנת 2019 מסתמן שינויי משמעותי בעניין.

מעבר לשינויי בתקרת ההכנסה, שהחל מעתה תעמוד על 150.000 ₪, הרי שגם מעגל בעלי המקצוע הזכאיים לו יורחב ואף אדריכלים יוכלו לנהל תיק עוסק פטור.

אם תאושר ההחלטה, הרי, שמעבר לכך שיהא לזה השפעה על חצי מיליון עצמאיים, הדבר ישפיע גם על חסכון בעלות של ניהול תיק עוסק פטור.

סביר להניח כי רואי החשבון לא ישבו בשקט למהלך כזה, עקב הפרשי ההכנסות שלהם מניהול תיקים פטורים, אל מול תיקי מע"מ, ויתכן שאף יעלה דמי ניהול תיק לעוסק פטור, דבר שיתכן ויפגע בעסקים קטנים בתחום האדריכלות, שיכלו עד כה להתנהל כעוסקים פטורים, כדוגמת נותני שרותי שרטוט וכדו'.

כתבות נוספות

תפריט