האם בקרוב נראה שינויים בשיטת ההתנגדות בהליכי תכנון?

המרפסת להגשת התנגדות שוקדת בימים אלה על מודל חדשני שאולי ישנה לנו את פני המציאות בעתיד בשיטת ההתנגדות, לא עוד סחבת, בירוקרטיה, ומתנגדים בלתי פוסקים.

13.1.2019 14:55
שרטט אוטוקאד מהבית

המודל שרץ עתה מדבר על שילוב ההתנגדויות כחלק מכלל התכנון המקוון שרץ בשנים האחרונות על פי המודל הבא.

שלא כמו הנהוג כיום, לגבי כל תוכנית יפורסמו הודעות הנוגעות להכנתה, בשלב ההודעה על הכנת התוכנית, היא תכלול פרטים מינימליים כגון: תחום התוכנית, ייעודי הקרקע, היקף הבינוי.

יהיה ניתן להגיש במערכת המקוונת, השגות לגבי התוכנית שבהכנה, עד למועד ההחלטה על הפקדת התוכנית.

רק מי שהגיש השגות ביחס לתוכנית, יהיה רשאי להתנגד וזאת בכתב ולאחר הפקדתה, ככל שלדעתו, השגתו לא יצרה שינויים בתוכנית המופקדת.

במועד הדיון בהתנגדויות, המתנגד לא יציג את התנגדותו, במועד הדיון, מתכנן המחוז/לשכת התכנון יציגו למוסד התכנון ולמתנגד, בדיון פתוח, את המלצתם ביחס להתנגדות, אם לקבלה כולה או לדחותה ומאלה טעמים.

למתנגד תינתן זכות תגובה בעל פה ביחס להמלצה, לאחריה תתקבל ההחלטה של מוסד התכנון.

המודל האמור הוא ראשוני וגמיש לשינויים.

כתבות נוספות

דרושים שרטטים

תפריט