קנסות מנהליים בגין עברות על חוק התכנון והבנייה

החל מה- 20.12.18 נכנסו לתוקפן תקנות הקובעות קנסות מנהליים בגין עבירות בנייה העוברות על חוק התכנון והבניה.

13.1.2019 14:55

התקנות קובעות (תקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי – תכנון ובנייה,) כי עבירה על סעיף מסעיפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-(  כמפורט בתוספת לתקנות, היא עבירה מנהלית החייבת בקנס מנהלי, תנאי למתן הקנס הוא מתן התראה, על הנקנס לתקן את ההפרה בתוך  30 יום. לא הוחזר המצב לקדמותו לאחר 30 יום מההתראה, יוטל הקנס המנהלי.

צירפנו לכם את התקנות והסכומים לתשומת לבכם. לתקנות לחצו כאן

כתבות נוספות

תפריט