תמא 38

הגשת תוכניות

על הפרוייקטים

תמ”א 38, תכנון תוספות ליזמים, תוך התחשבות בעשרות דירות קיימות ויצירת דירות נוספות. משמעות.

בית שמש

מתאר ערים

ירושלים

מתאר ערים

מחשוב

גליון מדרגות

פרוייקטים דומים

תפריט