תמ"א 38

הגשת תוכניות

על הפרוייקטים

תמ"א 38, תכנון תוספות ליזמים, תוך התחשבות בעשרות דירות קיימות ויצירת דירות נוספות. משמעות.

בית שמש

מתאר ערים

ירושלים

מתאר ערים

מחשוב

גליון מדרגות

פרוייקטים דומים

[adning id="7593"]
[adning id="7598"]
[adning id="7597"]
[adning id="7600"]
תפריט