כללי

כל המידע והחומר באתר הם קניין רוחני של אדריכלות לאדריכלים, אין להעתיק לשכפל ואו לקחת חלק מהמידע ללא אישור בכתב מאדריכלות לאדריכלים, ובכל מקרה כזה רק לאחר הצגת קרדיט מתאים, המידע הנכתב אינו מחייב ואין להסתמך עליו כיעוץ, אלא מוגש כמידע לציבור בלבד, על המשתמש במידע לדעת כי כל הנעשה במידע יהא באחריות המשתמש בלבד, אין בהעלאת החומר כהתחייבות לתת שרות כזה או אחר ובכל מקרה ההסכם היחיד שיהא בין הלקוחות למשרד הוא הסכם פייר לקוח שיחתם במהלך עסקה מול לקוח.

מחירון

המחירון מוצג לצורכי נוחות והערכה בלבד, המחיר הסופי שיקבע הוא מה שיוסכם מול הלקוח לאחר ניתוח הפרוייקט והערכתו על ידי צוות המשרד.

חזיתות וחתכים בכל מקום שהם במחירון הם עד 4 חזיתות ועד 3 חתכים.

פרסומות המשרד באתר

המשרד רשאי להפסיק מבצעים בכל עת, ואינו מתחייב לקחת את כלל העבודות, המבצעים לא כוללים מועצות ומשרדי ממשלה, מבצעי שרטוט לשרטוט טכני, לא כולל תכנון. ניתן לקבל הצעת מחיר מראש, המחירים בחבילות לפי שעה, לפני מע“מ , עבודות חדשות בלבד, למימוש עד 30 יום באוטוקאד בלבד בכפוף לתקנון המשרד טל"ח.

חדשות באתר

כל החדשות באתר הם קניין רוחני של אדריכלות לאדריכלים, אין להעתיק לשכפל ואו לקחת חלק מהמידע ללא אישור בכתב מאדריכלות לאדריכלים, ובכל מקרה כזה רק לאחר הצגת קרדיט מתאים, המידע הנכתב אינו מחייב ואין להסתמך עליו כיעוץ, אלא מוגש כמידע לציבור בלבד, על המשתמש במידע לדעת כי כל הנעשה במידע יהא באחריות המשתמש בלבד.

פרסום לקוחות באתר

רשימת אדריכלים:
ככלל לא תהייה שום התחייבות לפי כל דין כלפי אדריכלים המפרסמים בחינם והמשרד יוכל לעשות בפרסומם ככל שירצה ובכל עת.

לגבי מפרסמים בתשלום יכולו ההוראות הבאות:

 • ההופעה תהייה בקובייה מקשרת לדף נחיתה, עם אופציה להעלאת מידע לדף נחיתה, שם, טלפון, צור קשר למייל, כתובת אתר, מלל על העסק, עד 3 תמונות.
 • אדריכלות לאדריכלים אינה מתחייבת למספר הקלקות על מודעה.
 • כלל התמונות שיעלו למערכת מסוננים על ידי מערכת חכמה של נט פרי למניעת זהויות אנושיות.
 • במקרה של תביעה על זכויות יוצרים אדריכלות לאדריכלים תסיר את הפרסום ללא הודעה מראש
 • המשרד רשאי להפסיק פרסום של כל לקוח בכל עת ובמקרה כזה הלקוח יקבל החזר יחסי, אלא אם כן הלקוח הפר את כללי האתר בתקנון האתר
 • המשרד לא מתחייב להעלות את כל המידע אותו הלקוח מסר ואו קיים באופציית העלאת המידע
 • במקרה של הסרת פרסום טרם סיום התקופה, יחויב הלקוח בכל התקופה.
 • לא ניתן להעביר חבילת פרסום מעסק אחד למשנהו.
 • אדריכלות לאדריכלים אינה מתחייבת על העלאת התוכן והתחייבות ושמירה על קישורים ספציפיים בדומיין, נוכל להחליפם בכל עת, וכמו כן להעביר ללקוח את הטיפול בהעלאת התוכן.
 • כל הפרסום הוא בכפוף לתקנון האתר, אדריכלות לאדריכלים.
 • במידה ויחזרו תשלומים נוכל להפסיק את הפרסום, ולחייב על כל הפרסום וכן לתבוע לפי כל חוק ודין.

פרסומות

 • פרסומות יופיעו ברוטציה ללא התחייבות לזמן ושעות, אדריכלות לאדריכלים לא תהא אחראית על תוכן הפרסומות ומאידך תוכל לסנן ואו להפסיק פרסום שאינו תואם את רוחה, על פי החלטות בעלי האתר.
 • כל הוראות אלו יחלו גם על מפרסמי השימושון.
 • אדריכלות לאדריכלים אינה מתחייבת למספר הקלקות על מודעה.
 • כלל התמונות שיעלו למערכת מסוננים על ידי מערכת חכמה של נט פרי למניעת זהויות אנושיות.
 • המשרד רשאי להפסיק פרסום של כל לקוח בכל עת ובמקרה כזה הלקוח יקבל החזר יחסי, אלא אם כן הלקוח הפר את כללי האתר בתקנון האתר
 • המשרד לא מתחייב להעלות את כל המידע אותו הלקוח מסר ואו קיים באופציית העלאת המידע
 • במקרה של תביעה על זכויות יוצרים אדריכלות לאדריכלים תסיר את הפרסום ללא הודעה מראש
 • במקרה של הסרת פרסום טרם סיום התקופה, יחויב הלקוח בכל התקופה.
 • לא ניתן להעביר חבילת פרסום מעסק אחד למשנהו.
 • אדריכלות לאדריכלים אינה מתחייבת על העלאת התוכן והתחייבות ושמירה על קישורים ספציפיים בדומיין, נוכל להחליפם בכל עת, וכמו כן להעביר ללקוח את הטיפול בהעלאת התוכן.
 • כל הפרסום הוא בכפוף לתקנון האתר, אדריכלות לאדריכלים.
 • במידה ויחזרו תשלומים נוכל להפסיק את הפרסום, ולחייב על כל הפרסום וכן לתבוע לפי כל חוק ודין.

שימושון

 1. הופעה בשימושון אדריכלות לאדריכלים תופיע תחת קטגוריות והתשלום יחוייב פר קטגורייה ואזור, על פי מחירון המשרד, ניתן לבקשו במייל info@adrichalut.com
 2. ההופעה תהייה בקובייה מקשרת לדף נחיתה, עם אופציה להעלאת מידע לדף נחיתה, שם, טלפון, צור קשר למייל, כתובת אתר, מלל על העסק, עד 3 תמונות.
 3. אדריכלות לאדריכלים אינה מתחייבת למספר הקלקות על מודעה.
 4. כלל התמונות שיעלו למערכת מסוננים על ידי מערכת חכמה של נט פרי למניעת זהויות אנושיות.
 5. במקרה של תביעה על זכויות יוצרים אדריכלות לאדריכלים תסיר את הפרסום ללא הודעה מראש
 6. המשרד ראשי להפסיק פרסום של כל לקוח בכל עת ובמקרה כזה הלקוח יקבל החזר יחסי, אלא אם כן הלקוח הפר את כללי האתר בתקנון האתר
 7. המשרד לא מתחייב להעלות את כל המידע אותו הלקוח מסר ואו קיים באופציית העלאת המידע
 8. במקרה של הסרת פרסום טרם סיום התקופה, יחויב הלקוח בכל התקופה..
 9. לא ניתן להעביר חבילת פרסום מעסק אחד למשנהו.
 10. אדריכלות לאדריכלים אינה מתחייבת על העלאת התוכן והתחייבות ושמירה על קישורים ספציפיים בדומיין, נוכל להחליפם בכל עת, וכמו כן להעביר ללקוח את הטיפול בהעלאת התוכן.
 11. כל הפרסום הוא בכפוף לתקנון האתר, אדריכלות לאדריכלים.
 12. במידה ויחזרו תשלומים נוכל להפסיק את הפרסום, ולחייב על כל הפרסום וכן לתבוע לפי כל חוק ודין.

תשלומים ואיחור תשלומים

 1. כלל התשלומים הקובעים לעניין תשלום לרבות כל פרסום שהוא, הינו התשלום המוסכם בהסכם עם הלקוח טרם תחילת עבודה
 2. כל תשלום יועבר עד 3 ימים מיום הודעה על תשלום מהמשרד ועד 14 יום, כל איחור החל מהיום ה14 יחייב בקנס חד פעמי של 100 ש"ח על כל שבוע איחור.
 3. כל איחור ואו פיגור בתשלום, יחייב את הלקוח כולל הוצאות משפטיות עורכי דין וכל הוצאה ואו עילה לתביעה של כל נזק שנהייה למשרד מהאיחור.
 4. הבעלות על עבודה ואו קבצים ואו כל שירות שהתקבל מהמשרד ישאר אצל המשרד כולל קניין רוחני וכל הזכויות הנלוות לו עד לתשלום מלא הסכום כולל פיגורים.
 5. התשלום הינו בהעברה בנקאית בלבד.
 6. בחתימה על הסכם שעות, הלקוח נותן נאמנות מלאה למשרד בכל מה שקשור למספר השעות וצורת העבודה וכן מי מהעובדים יעבוד על העבודה.
 7. כל הפרסום הוא בכפוף לתקנון האתר, אדריכלות לאדריכלים.

אדריכלות לאדריכלים חורטת על דיגלה את אות השרות והאמינות במקום הראשון אנו מאמינים כי ההסכם הטוב ביותר מכל ההסכמים הוא אופי האדם והליכותיו אם בכל זאת נתקלתם בבעיה כל שהיא אל תהססו לפנות אלינו ונשתדל לפתור את הדברים על הצד הטוב ביותר.

[adning id="7593"]
[adning id="7598"]
[adning id="7597"]
[adning id="7600"]

תפריט