היתרי בנייה

תוכניות

על הפרוייקטים

בנייה חדשה ואו תוספות, תהליך המצריך ליווי בשרטוט לעתים החל מהמרה של תכניות ישנות ועד לסיום תיקונים לרשויות, עשרות פרויקטים שונים, כל אחד בתחומו הוא, הצגנו לכם מבחר.

היתר בית הכנסת

היתר הרחבה ותוספת

שטחי מסחר

היתר חדר בגג

היתר כיתות לימוד

היתר להריסה ובנית בית מחדש

היתר מבנה יביל בית ספר

היתר מבנה משולב

היתר מעלית

לפני
אחרי

היתר שימוש חורג למשרד

פרוייקטים דומים

תפריט